Debreceni Ökoiskolák belső információs oldala - ökoiskola együttműködés

Hogyan lehet intézménye ökoiskola

Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében.
Az évente kiírt pályázat útján elnyerhető Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek - átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen - foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Mitől lesz egy iskola ökoiskola?

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:
- Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
- A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
- Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
- Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában
- Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik
- Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)

Az ökoiskola pályázati rendszeréről és az ökoiskola hálózatról bővebben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján olvashat.